година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 1912202100 ПМС 19337 (стр.86)

42p Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Изм. и доп. 191220>

II-9.1

 

ДВ 1912202100 УНС 19287 (стр.75 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., §10)

54p ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Изм. 200101>

XVI-1

 

ДВ 1912202100 УНС 19287 (стр.75 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., §18)

19p ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

Изм. и доп. 200101>

V-9

 

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12