година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 23010321 МРРБ (стр.9)

1p Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Изм. и доп. 230107>

 

ДВ 23011023 МРРБ (стр.9)

1p Наредба 22№ РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Изм. и доп. 230114>

 

ДВ 23012026 УНС 235 (стр.2)

109p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. и доп. 230120>

V-1

 

ДВ 23012528 УНС 239 (стр.5)

9p ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Изм. и доп. 230129>

V-4

 

ДВ 23012528 УНС 239 (стр.5 от Закон за хората с увреждания, §4)

100p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Изм. и доп. 230129>

ХI-1

 

ДВ 23012528 УНС 2312 (стр.12)

31p ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Изм. и доп. 230129*>

IV-1

 

ДВ 23012528 УНС 2317 (стр.28)

73p ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Изм. и доп. 230125>

VII-2

 

ДВ 23012729 ПМС 239 (стр.4)

7p Наредба за специално ползване на пътищата (ДВ01262)

Изм. и доп. 230131>

XVII-1.4

 

ДВ 23012729 РВАС 223799 (стр.28)

11p Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Изм. 230131>

XVII-2.1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12