година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 14010321 УНС 13270 (стр.8)

56p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Изм. и доп. 140103>

XI-1

 

ДВ 14011424 МВР (стр.1)

1p Наредба 11№Iз-1919 за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Изм. 140118>

X-1.3

 

ДВ 14011424 МРР (стр.2)

1p Наредба 12№РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Изм. и доп. 140114>

I-5.2

 

ДВ 14013129 КАБ (стр.167)

Регистър на Камарата на архитектите в България

основание: ЗКАИИП – чл.6.1  140204>

VI-2/6

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12