година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 231110294 МРРБ (стр.6)

n Наредба 23№РД-02-20-1 за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

основание: ЗУТ – 169(4) 240511>

x Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения >240510

x Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите >240510

IX-1.9

 

ДВ 231117296 УНС 23199 (стр.2)

68p ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Изм. и доп. 231117*>

XV-1

 

ДВ 231128299 МП (стр.7)

1p Наредба 08№4 за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт

Изм. и доп. 231202>

ХХI-4.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12