година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 221104288 МРРБ (стр.16)

n Наредба 22№РД-02-20-2 за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

основание: ЗДвП – 3(3) 231106>

x Наредба 01№1 за организиране на движението по пътищата >231105

ХVII-2.2

 

ДВ 221111290 МРРБ (стр.64)

x Наредба 03№5 за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на

пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата >221115

ХVII-2.7

 

ДВ 221118292 МРРБ (стр.7)

n Наредба 22№ РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

основание: ЗУТ –169(4) + 169(1)6 + ЗЕЕ – 31(4) 221118>

x Наредба 04№7 за енергийна ефективност на сгради >221117

ХIV-2.1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12