година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 220513236 ПМС 2272 (стр.6 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §39)

13p Правилник за прилагане на Закона за пътищата

Изм. 220517>

XVII-1.1

 

ДВ 220513236 ПМС 2272 (стр.8 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §57)

31p Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Изм. 220517>

II-2.1

 

ДВ 220513236 ПМС 2272 (стр.9 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §69)

2p Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Изм. 220517>

XXII-2.10

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12