година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 210817268 МРРБ (стр.6)

8p Наредба 06№5 за техническите паспорти на строежите

Изм. и доп. 210821>

VI-1.5

 

ДВ 210817268 МРРБ (стр.7)

6p Наредба 12№РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Изм. и доп. 210817>

I-4.2

 

ДВ 210831272 МРРБ (стр.108)

3p Наредба 16№РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Изм. и доп. 211001>

IV-1.3

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12