година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

ДВ 240702№56 МП (стр.6)

2p Наредба 05№2 за воденето и съхраняването на имотния регистър

Изм. и доп. 240702>

IV-1.7

 

ДВ 240709№58 МРРБ (стр.21)

3p Наредба 13№ РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Изм. и доп. 241110>

XIX-3.3

 

ДВ240719№61 МРРБ (стр.5)

n Наредба 24№ РД-02-20-2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

основание: ЗУТ – §18, ал.1 + 169(1),(3) и (4) 241120>

x Наредба 05№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи >241119

ХIX-3.1

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07