година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 010202210 МОСВ+МРРБ+МЗ 010125

n Наредба №01/8 за качеството на крайбрежните морски води

основание: ЗВ - чл.135 010206è

x Наредба №86/8 за показатели и норми за определяне качеството на крайбрежните морски води (ДВ8722) è010205

 

ДВ 010206211 МРРБ+МК 001221/2198

n Специфични правила и нормативи към ЗРП “Старинна градска част”, Пловдив

основание: ЗТСУ - чл.37(2) + Н5ПНТСУ - чл.2а 010210è

 

ДВ 010210213 МРРБ 010117

n Наредба №01/1 за организиране на движението по пътищата (БСА 0134)

основание: ЗДП – чл.3(3) 010214è

 

ДВ 010210213 МРРБ 010117

n Наредба №01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (БСА 0134)

основание: ЗДП - чл.14 010214è

x Наредба №75/2 за сигнализацията на пътищата с маркировка (ДВ75230) è010213

 

ДВ 010223217 МРРБ

6p Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради (БСА 8635 и 6; изм. и доп. ДВ8926; БСА 88311; изм. ДВ92274; БСА 9331; ДВ95262; ДВ96215; ДВ002105) (БСА 0133)

попр. 010227è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12