Политика за защита на личните Ви данни - ИТУС’98 ЕООД 

 

1. Администратор на личните данни:

ИТУС’98 ЕООД, ЕИК 121 766 918

Адрес: София 1000, ул. Граф Игнатиев 38А

Тел: 0888 343 317, e-mail: itus@abv.bg, www.arhstroibg.com

2. Лице за връзка по въпросите на личните данни:

Кънчо Кръстев, тел: 0888 343 317, e-mail: itus@abv.bg

 

3. Вашите лични данни се събират във връзка с купуването на нашите продукти/извършване на услуга от нас.

 

4. Събираме Вашите лични данни на основание Търговския закон и приложимите данъчни закони. За всички допълнителни данни, които искаме от Вас следва да дадете изричното си съгласие.

 

5. Събираме следните Ваши лични данни: име, адрес, фирма, ЕИК, МОЛ,

телефон/ e-mail, за които сме получили съгласие с изпращането им от Вас.

 

6. Вашите лични данни се събират от нас единствено с цели свързани с дейността ни. По силата на нормативно задължение Ваши лични данни могат да бъдат предадени на счетоводна фирма и НАП.

 

7. Съхраняваме личните Ви данни за срок не повече от 10 години.

 

8. Вие имате правото да:

- получите достъп до събраните за Вас данни;

- поискате коригиране на събраните за Вас данни, ако същите са некоректни;

- поискате изтриването на събрани за Вас лични данни, доколкото не сме

задължени да запазим същите по силата на нормативен акт;

 

9. Задължаваме се да Ви уведомим, когато установим нарушение на сигурността на Вашите лични данни и има вероятност това да породи висок риск за правата и свободите Ви.