III. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

III.1

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ [ЗОП]

ДВ16213

28pДВ2422

 

1.1

[§26, ал.1 ПЗР ЗОП16] Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

(ПМС16№73)

ДВ16228

6pДВ23225

 

1.2

[чл.54, т.1 ЗОП99] Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки

ДВ00289

 

1.3

[чл.94, ал.3 ЗОП04] Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

(ПМС09№75)

ДВ09226

БСА0934

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)