8808
1. Методически указания за съдържанието на инвестиционните проучвания и работните проекти на обектите с извънпроизводствено предназначение 1
2. Приложения към „Методически указания за съдържанието на инвестиционните проучвания и работните проекти на обектите с извънпроизводствено предназначение" 59
3. Писмо № 91-АС-35 и № 91-00-260 от 29. VI. 1988 г. на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет и на Асоциация „Строителство и строителна индустрия" 68
4. Писмо № 05-06-21 от 4. V. 1988 г. на Комитета по качеството при Министерския съвет до Комитета по териториално и селищно устройство 69
5. Писмо № 15-06-20 от 1. VII. 1988 г. на Комитета по качеството при Министерския съвет до КТСУ и АССИ с копие до Главна инспекция за държавен технически контрол в строителството 69