8806 (64)
1. Заповед № РД-02-14-100 от 26. 04. 1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство за утвърждаване на изменение на „Пилотно фундиране. Норми за проектиране" (БСА, кн. 3 от 1981 г.) 1
2. Заповед № РД-02-14-85 от 12. 04. 1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство за утвърждаване на Правила за приемане на защитата от корозия на технологични тръбопроводи и съоръжения" 2
3. Правила за приемане на защитата от корозия на технологични тръбопроводи и съоръжения 2
4. Приложения към „Правила за приемане на защитата от корозия на технологични тръбопроводи и съоръжения" 7
5. Заповед № РД-02-14-101 от 26. 04. 1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство за утвърждаване на „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения" 12
6. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения 12
7. Приложения" към „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения" 33