8804 (48)
1. Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес
2. Приложения към Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес
3. Заповед №РД-02-14-26 от 2. II. 1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство за утвърждаване на „Норми за проектиране на производствени сгради на промишлени предприятия" 24
4. Норми за проектиране на производствени сгради на промишлени предприятия 25
5. Приложения към „Норми за проектиране на производствени сгради на промишлени предприятия" 47