8803
1. Заповед № РД-02-14-25 от 2. II. 1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет за утвърждаване на „Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия
2. Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия
3. Приложения към „Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия"