8802 (16)
1. Заповед № РД-02-14-395 от 13. XI. 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет за утвърждаване на „Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения"
2. Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения