861112 (40)
1. Наредба № 15 от 2. VI. 1986 г. за стопанисване, поддържане и ремонтиране на жилищния фонд 1
2. Приложения към Наредба № 15 от 2. VI. 1986 г. за стопанисване, поддържане и ремонтиране на жилищния фонд 12
3. Методика за извършване на радио-графичен контрол на стоманобетонни конструкции 24
4. Справочник на поместените материали в Бюлетина за строителство и архитектура през 1986 година 38