8609 (48)
1. Ръководство за проектиране на комбинирано фундиране 1
2. Приложения към „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации" (продължение от бр. 8/1986 г.) 1
3. Инструкция за съдържанието на частта "Организация и безопасност на движението" към проектите за обектите по капитално строителство 4