8608 (48)
1. Достойни трудови дела 1
2. Временен устав на Асоциацията по строителство 3
3. Приложения към „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации" (продължение от бр. 7/1986 г.) 9