8607 (48)
1. Ден на строителя 1
2. Заповед за утвърждаване на Норми за проектиране на обществено- културни клубове 2
3. Норми за проектиране на обществено- културни клубове 3
4. Инструкция за изменение на Инструкцията за свързване на телефонните инсталации
в сгради с градската телефонна мрежа 8
5. Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (продължение от бр. 6/1986 г.) 9