8606 (48)
1. Асоциация по строителството 1
2. Въпроси и отговори на проведеното в МССУ национално съвещание на 13. XI. 1985 г. 2
3. Норми за проектиране на водопроводна и канализационни инсталации в сгради
(продължение от бр. 5/1986 г.) 9
4. Писмо № 91-ТСУ-65 от 24. III. 1968 г. на КТСУ 19
5. Заповед № РД-14-02-156 от 21. II. 1986 г. 30
6. Заповед № РД-14-1089 от 20. XI. 1985 г. за отменяне на нормативни документи 31
7. Заповед № РД-14-02-84 от 3. II. 1986 г. за утвърждаване на норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации 33
8. Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации 34