8605 (48)
1. Заповед № РД-14-02-83 от 3. II. 1986 г. за утвърждаване на Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради 1
2. Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради 2