8604 (48)
1. Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини 1
2. Заповед № РД-14-02-121 от 7. II. 1986 г. 41
3. Заповед № РД-14-02-1236 от 17. XII. 1986 г. за утвърждаване на Правила за приемане на строително- метални (железарски) и тенекеджийски работи 41
4. Правила за приемане на строително- метални (железарски) и тенекеджийски работи 42
5. Мероприятия за повишаване на геодезическото осигуряване на строителството 46
6. Примерен списък на неотстраними недостатъци и недостатъци, чието отстраняване не търпи отлагане по чл.119, ал.5 от ЗТСУ 47