8603 (48)
1. Заповед № РД-14-С2-1378 от 29. XII. 1915 г. за утвърждаване на „Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството" 1
2. Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството 2
3. Заповед № РД-14-02-24 от 14. I. 1586 г. за утвърждаване на „Норми за проектиране на
генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси" 14
4. Норми за проектиране на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси 14
5. Заповед № РД-14-02-25 от 14. I. 1986 г. за утвърждаване на „Норми за проектиране на
животновъдни и птицевъдни сгради" 22
6. Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради 23