7710
1. Разпореждане № 64 на Министерския съвет от 1. VII. 1977 год. за приемане на генерални схеми за управление на Министерството на строителството и строителните материали, на Комитета по архитектура и благоустройство и на Българската академия на науките 1
2. Правилник за задачите и функциите на Комитета по архитектура и благоустройство при Министерския съвет 6
3. Постановление № 38 на Министерския съвет от 17. V. 1977 год. за опазване на газопроводната система на територията на Народна република България 10
4. Указания за използуване на химически добавки «Ускорител А» и «Ускорител В» за ускоряване втвърдяването на бетона и циментовите разтвори при нормални условия, топлинна обработка и отрицателни температури 13
5. Указания за разработване вътрешни планове в строителните организации и техните поделения със строителна дейност 17
6. Отраслова норма ОН 10 68719—77 „Панели транслойни стенни „Булгарсоматерм" 40
7. Отраслова норма ОН 10 68633—77 „Панели трислойни покривни „Булгармонопанел" 48
8. Нови стандарти в строителството 57