7709 (92)
1. Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство 1
2. Заповед № 197 от 13. I. 1977 год. на министъра на строежите и архитектурата за създаване на производствено-стопанско поделение «Инженеринг на Пернишкия промишлен комплекс» със седалище в гр. Перник 39
3. Указания и инструкции за приложение на кабели силови с пластмасова изолация 40
4. Кабели силови с поливинилхлоридна (ПВХ) изолация за номинално напрежение 3,5 kV и кабели силови с полиетиленова (ПЕТ) изолация за номинално напрежение 5,8/10 и 11,6/20 kV 44
5. Указания за полагане на силови кабели с пластмасова изолация за номинално напрежение 3,5/6, 5,8/10 и 11,6/20 kV 66
6. Указания за избор на силовите кабели по напрежение 68
7. Инструкция № 1 за монтаж на съединителни муфи с материали и технология на фирмата «Бишоп» на силови кабели с ПЕТ изолация 10 и 20 kV 69
8. Инструкция № 2 за монтаж на крайни муфи (глави) с материали и технология на фирмата «Бишоп» на силови кабели ПЕТ изолация 10 и 20 kV 77
9. Писмо № II—03—256 от 30. IX. 1977 год. на Министерския съвет за разрешаване приемането на обекти със сметна стойност до 600 хил. лева да се председателства от длъжностни лица на инвеститора 85