7706 (76)
1. Наредба за обема и съдържанието на проучвателните и проектни работи по градоустройството 1
2. Указания за направа на външни и вътрешни облицовцки от каменинови, теракотни и стъклокерамични плочки с тънък лепилен слой 42
3. Списък на действащите нормативни документи по проектирането и строителството, утвърдени до 30 април 1977 год. 46