7703 (56)
1. Изменения и допълнения на Противопожарните строително-технически норми 1
2. Указания за съставяне на комплексни пускови програми 11
3. Утвърдени стандарти в строителството 30
4. Списък на регистрираните отраслови нормали 50
5. Отраслова нормала — ОН 10 65466—74 — Пластификатор за циментови разтвори и бетони "Лупласт" 52
6. Отраслова нормала — ОН 10 67569—76 - Елементи трислойни азбестоциментови "Балканстрой" 55