Колекция пощенски картички
с акварели на арх. Белин Моллов на тема
Архитектурно наследство на България".

Цена (с ДДС) 2 лв/бр.

За абонамент и поръчки: 02/9 896 214, 0888 343 317,
e-mail: itus@abv.bg, www.arhstroibg.com


1/27 Рилски манастир, (Х век).
След пожар възстановен (1835/7), арх. Алекси РИЛЕЦ (1760/1850),
майстор Павел ЙОАНОВИЧ.