Продължава Абонамент 2022 за Бюлетин Строителство и архитектура (БСА). Цена чрез редакцията 78 лв / 12 кн. (с ДДС).

 

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
12 / 12