Бюлетин Строителство и архитектура (БСА)

90 лв. / 10 броя

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

24 лв.

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

18 лв.

Норми за проектиране на пътища

24 лв.

 

Плащане: n в брой
n с платежно нареждане

ИТУС'98 ЕООД
1000 София,
ул. "Граф Игнатиев" 38А

тел. 9 896 214, 0888 343 317
email: itus@abv.bg

Бaнкова сметка (IBAN) BG75 UNCR 9660 1010 7370 02
Банков код (BIC) UNCRBGSF
УниКредит Булбанк