година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

 

ДВ 200904279 МРРБ (стр.62)

2p Наредба 15№РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Изм. и доп. 200908>

VII-1.1

 

ДВ 200908279 УНС 20181 (стр.3)

27p ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Изм. и доп. 200912>

II-7

 

ДВ 200908279 УНС 20181 (стр.25 от изм. и доп. на Закона за подземните богатства, §92)

31p ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

Изм. и доп. 200912>

V-8

 

ДВ 200908279 УНС 20181 (стр.25 от изм. и доп. на Закона за подземните богатства, §94)

29p ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Доп. 200912>

ХVII-3

 

ДВ 200908279 УНС 20181 (стр.25 от изм. и доп. на Закона за подземните богатства, §95)

73p ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Изм. 200912>

II-9

 

ДВ 200911280 МТИТС (стр.35)

10p Наредба 06№59 за управление на безопасността в железопътния транспорт

Изм. и доп. 200915*>

XXI-4.5

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09