година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 1812112102 МРРБ (стр.145)

x Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (ДВ04279) >181210

I-2.4

 

ДВ 1812112102 МРРБ (стр.145)

x Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ05229) >181210

I-2.5

 

ДВ 1812112102 МРРБ (стр.145)

x Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ04295) >181210

I-2.6

 

ДВ 1812182105 УНС 18№305 (стр.3)

n ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

основание: ЗТИП –7(1) 190101*>

x ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ04281) >181231*

V-4

 

ДВ 1812182105 УНС 18305 (стр.33)

82p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. и доп. 190101*>

ХVII-2

 

ДВ 1812182105 УНС 18305 (стр.39 от изм. и доп. на Закона за движението по пътищата, §21)

54p ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

Изм. и доп. 190101*>

ХVII-1

 

ДВ 1812282107 ПМС 18337 (стр.21)

12p Правилник за прилагане на Закона за пътищата

Изм. и доп. 181228*>

XVII-1.1

 

ДВ 1812282107 ПМС 18321 (стр.13)

11p Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“

Изм. и доп. 190101>

ХVII-1.9

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12