година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 18101926 УНС 18235 (стр.2)

18p ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Изм. и доп. 181030>

V-6

 

ДВ 181030290 МРРБ (стр.92)

1p Наредба 18№ РД-02-20-2 за проектиране на пътища

Попр. 181026>

XVII-1.2

 

ДВ 181030290 УНС 18241 (стр.2)

59p ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. 180309>

II.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12