година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 170801262 МРРБ (стр.30)

5p Наредба 01№11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Изм. и доп. 170801>

ХVII -2.4

 

ДВ 170804263 УНС 17163 (стр.14 от изм. и доп. на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, §68)

2p ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Изм. и доп. 170808>

III-1

 

ДВ 170804263 УНС 17163 (стр.15 от изм. и доп. на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, §74)

80p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. и доп. 170808>

V-1

 

ДВ 170804263 УНС 17163 (стр.16 от изм. и доп. на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, §81)

8p ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

Изм. и доп. 170808>

VI-3

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12