година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 170421232 МОСВ МЗ (стр.50)

1p Наредба 14№2 за класификация на отпадъците

Изм. и доп. 170421>

XII-3.5

 

ДВ 170425233 МРРБ (стр.26)

5p Наредба 04№2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Изм. и доп. 170525*>

XVII-5.1

 

ДВ 170428234 МТИТС (стр.39)

4p Наредба 06№20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Изм. 170502>

XVII-6.1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12