година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 130806269 КАБ (стр.15)

x Наредба 04№1 за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (ДВ04268) è130810

VI-2.6

 

ДВ 130809270 УНС 13163 (стр.20 от изм. и доп. на Закона за специалните разузнавателни средства, §38)

27p ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Изм. 130809è

XVI-1

 

ДВ 130809270 УНС 13163 (стр.20 от изм. и доп. на Закона за специалните разузнавателни средства, §39)

32p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изм. и доп. 130809è

X-1

 

ДВ 130809270 ПМС 13159 (стр.24)

15p Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Изм. и доп. 130809è

V-4.1

 

ДВ 130809270 ПМС 13159 (стр.35)

11p Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Изм. и доп. 130809è

V-4.1

 

ДВ 130809270 ПМС 13159 (стр.37)

n Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие

основание: ЗА – чл.42(4) 130809è

x Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ДВ09294) è130808

I-6.3

 

ДВ 130809270 ПМС 13159 (стр.37)

n Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране

основание: ЗА – чл.42(4) 130809è

I-6.4

 

ДВ 130827275 МВР МИП (стр.20)

3p Наредба 09№Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Изм. и доп. 130831è

X-1.2

 

ДВ 130827275 МВР МИП (стр.115)

2p Наредба 11№Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Изм. и доп. 130831è

X-1.4

 

ДВ 130830276 ПМС 13185 (стр.3)

n Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци

основание: ЗБИЯЕ – чл.26(2) 130903è

x Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (ДВ04272) è130902

XXI-6.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12