година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 130604249 МРРБ (стр.35)

n Наредба 13№РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

основание: ЗУТ – §18(1) във вр. с чл.169(1) и (4) 130705è

x Норми за проектиране на канализационни системи (БСА8939,10) è130704

x Правилата за изпълнение и приемане на СМР за канализационни системи от ПИПСМР – Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване (БСА8434) è130704

XIX-3.3

 

ДВ 130614252 УНС 13120 (стр.6 от изм. и доп. на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, §17)

16p ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Изм. 130614è

XVI-1

 

ДВ 130614252 УНС 13120 (стр.6 от изм. и доп. на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, §23)

30p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изм. 130614è

X-1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12