година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 120904268 ПМС 12200 (стр.19)

9p Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Доп. 120822è

VI-1/7

 

ДВ 120904269 МРРБ МП (стр.19)

9p Наредба 12№РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Изм. 120822è

I-4/2

 

ДВ 120921272 ПМС 12220 (стр.15, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

4p Наредбата за категоризиране на плажовете

Доп. 120914è

V-9/3

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12