6509 Да изпълним успешно плана за 1965 г. и подготовката за строителството през 1966 г.
 
Правилници, инструкции, норми и нормативи
 
Указания по проектиране на сгради и съоръжения на предприятия на химическата промишленост
 
Предписания за натоварвания, строителен габарит и основни конструктивни изискания при проектиране на железопътни мостове и водостоци
 
В Държавния комитет по строителство и архитектура
 
Писмо № XIX—1346 от 3. IX. 1965 г. нв ДКСА относно приемане техническата санитария