6509 Да изпълним успешно плана за 1965 г. и подготовката за строителството през 1966 г.

Правилници, инструкции, норми и нормативи

Указания по проектиране на сгради и съоръжения на предприятия на химическата промишленост

Предписания за натоварвания, строителен габарит и основни конструктивни изискания при проектиране на железопътни мостове и водостоци

В Държавния комитет по строителство и архитектура

Писмо № XIX—1346 от 3. IX. 1965 г. нв ДКСА относно приемане техническата санитария