6506 Национална конференция по районното териториално планиране, градоустройството и архитектурата
 
Икономика, организация и механизация на строителството
 
Използуване на наличната строителна механизация през 1964 г.
 
Ускоряване втвърдяването на бетона чрез пропарване
 
Правилници, инструкции, норми и нормативи в строителството
 
Наредба за прилагане „Временни указания за антикорозионна защита на металните връзки в едропанелното жилищно и в промишленото строителство, изпълнявано с готови стоманобетонни елементи"
 
Временни указания за антикорозионна защита на металните връзки в едропанелното жилищно и в промишленото строителство, изпълнявано с готови стоманобетонни елементи
 
Указания за приложението на плътните варопепелни тухли в строителството
 
Показатели и норми за определяне допустимата степен на замърсяване на различни категории води
 
В Държавния комитет по строителство и архитектура
 
План за рационализаторската дейност на ДКСА и подведомствените му институти, организации и предприятия за 1965 г.
 
Условия за съревнование за най-добра рационализаторска дейност на институтите, организациите и предприятията при ДКСА през 1965 г.
 
Тематичен план за рационализаторската дейност на ДКСА и подведомствените му институти, организации и предприятия през 1965 г.
 
Писмо № VIII—8087 от 20. V. 1965 г. относно приложението на слепените и двукатни прозорци
 
Съобщение