6506 Национална конференция по районното териториално планиране, градоустройството и архитектурата

Икономика, организация и механизация на строителството

Използуване на наличната строителна механизация през 1964 г.

Ускоряване втвърдяването на бетона чрез пропарване

Правилници, инструкции, норми и нормативи в строителството

Наредба за прилагане „Временни указания за антикорозионна защита на металните връзки в едропанелното жилищно и в промишленото строителство, изпълнявано с готови стоманобетонни елементи"

Временни указания за антикорозионна защита на металните връзки в едропанелното жилищно и в промишленото строителство, изпълнявано с готови стоманобетонни елементи

Указания за приложението на плътните варопепелни тухли в строителството

Показатели и норми за определяне допустимата степен на замърсяване на различни категории води

В Държавния комитет по строителство и архитектура

План за рационализаторската дейност на ДКСА и подведомствените му институти, организации и предприятия за 1965 г.

Условия за съревнование за най-добра рационализаторска дейност на институтите, организациите и предприятията при ДКСА през 1965 г.

Тематичен план за рационализаторската дейност на ДКСА и подведомствените му институти, организации и предприятия през 1965 г.

Писмо № VIII—8087 от 20. V. 1965 г. относно приложението на слепените и двукатни прозорци

Съобщение